Historie

1952 – založen klub jako DSO SLAVIA ( dobrovolná sportovní organizace) zaměstnanců a studentů vysokých škol

1957 – sloučením  Slavie Technika a Slavie ITVS vzniká TJ (tělovýchovná jednota) Slavia VŠ Praha, čítající 16 oddílů v jejichž řadách bylo mnoho reprezentantů

1958 – postavena loděnice kanoistů Chuchle

1974 – při TJ zřízeno Středisko vrcholového sportu při ministerstvu školství, následovníkem je dodnes VSC Viktoria při MŠMT, se kterým klub úzce spolupracuje

1975 – začalo užívání VŠNH (velká švédská nafukovací hala) Motol, kde byla tři hříště na basket, atletická dráha a provozní zázemí se šatnami. Po několika letech v ní byla rozhodnutím ČSTV vybudována dřevěná, klopená cyklistická dráha a nyní vše patři svazu cyklistiky

1976 – dostavena Hala Folimanka

1978 – vznikl kanál pro kanoisty slalomáře v Troji

1979 – přejmenování na TJ Vysoké školy Praha

1989 – dostavěn areál Havlíčkovy sady – HASA, s umělou ledovou plochou pro krasobruslení, šermírnou  a s hotelem

1991 – sloučením s VŠTJ Slavia FTVS vzniká Univerzitní sportovní klub Praha

2006 – v areálu HASA je postavena přetlaková tenisová hala s dvěma kurty s umělým povrchem a osvětlené venkovní víceúčelové hříště s umělým povrchem